TAPU TAKİP: TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPTIĞIMIZ İŞLEMLER

IMG_20160314_124704

I – TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPTIĞIMIZ İŞLEMLER

A – Akitli işlemler,

B – Akitsiz işlemler,

C – Resmi yazı ile yapılan işlemler,

A – Akitli İşlemler

Akitli işlemler; alıcı ve satıcı, bağışlayan ve bağışı kabul eden, ipotek veren ve ipotek alan gibi karşılıklı iki tarafın bulunduğu işlemlerdir. Bu işlemler yapılırken tapu müdürlüğü tarafından “resmi senet” adı verilen bir sözleşme düzenlenir.

Başlıca akitli işlemler şunlardır:

1.Satış,

2.Bağış,

3.Trampa,

4.Taksim,

5.İpotek.

6. Ölünceye kadar bakma akti

7.irtifak hakkı tesisi

8. Miras payının devri

9.Kamulaştırma

B – Akitsiz İşlemler

Akitsiz işlemler; tek tarafın bulunduğu işlemlerdir. Bu işlemlerde alıcı ve satıcı gibi karşılıklı iki taraf bulunmaz. Taşınmaz malikinin arazisini ikiye ayırması, arazilerini birleştirmesi, mirasın mirasçılara intikali, cins değişikliği gibi işlemler bu türden işlemlerdir. Bu işlemler yapılırken tapu müdürlüğü tarafından “tescil istem belgesi” adı verilen bir belge düzenlenir.

Başlıca akitsiz işlemler şunlardır:

1.İntikal

2.ifraz

3.Tevhit

4.İpotek terkini

5. iştira hakkı

6.Vefa hakkı

7.Şufa hakkı

8.Düzeltme

C – Resmi Yazıyla Yapılan İşlemler

Resmi yazı ile yapılan işlemler; ilgililerin tapu dairesine gelip istemde bulunmalarına gerek olmaksızın, resmi dairelerin yazılı taleplerine istinaden yapılan işlemlerdir. Haciz, ihtiyati tedbir, korunması gerekli kültür varlığı şerhi, kamulaştırma şerhi, askeri yasak bölge şerhi gibi işlemler bu türden işlemlerdir. Bu işlemler yapılırken tapu müdürlüğü tarafından ne resmi senet ne de tescil istem belgesi düzenlenmez. Posta yolu ile gelen resmi yazı esas alınarak işlem yapılır.

Başlıca resmi yazıyla yapılan işlemler şunlardır:

1. Haciz tesisi

2.ihtiyati tedbir tesisi

3.Kültür ve tabiat varlıkları belirtmesi

4.Kamulaştırma Kanunun 7. maddesine göre şerh

5.Kamulaştırma Kanunun 31/b maddesine göre şerh

6.Konkordato şerhi

7. iflas şerhi

8. Satışa arz şerhi

9. ipoteğin paraya çevrilmesi şerhi

10. Serbest dereceden istifade hakkı

ÖNCELİKLE NÜFUS CÜZDANI VE TAPUNUZLA MEKANIMIZA BAŞVURUN !

NUR GAYRİMENKUL BÜTÜN TAPU İŞLERİNİZİ İTİNA İLE ÇÖZÜME KAVUŞTURUR !

 

Toplam

5

İlan

Toplam

1

İlan

Toplam

21

İlan

Toplam

8

İlan

Güncel Emlak Haberleri

Aydın Efeler Aşağı Kayacık Mahallesinde Satılık Ev ve Arsa Aydın Efeler Aşağı Kayacık Mahallesinde Satılık Ev ve Arsa Aydın EfelerAşağı Kayacık Mahallesinde Acil Satılık Arsa ve Ev İlginizi Çekebilir |Aydın Nurgayrimenkul ‘ de Yatırımlık Büyük ArazilerSatılık
Aydın Pınardere’de Acil Satılık Arsa Aydın Pınardere’de Acil Satılık Arsa Aydın Pınardere Mahallesinde Acil Satılık Arsa Köyiçi Yerleşim alanı içinde Nur Gayrimenkul Güvencesiyle Yatırımlık Acil Satılık Kelepir Arsa   Aydın